Klassiek ballet

Omdat klassiek ballet aan de basis ligt van alle andere dansstijlen en uiterst belangrijk is voor wie wil doorstromen naar de professionele danswereld, is het meer dan nodig dat de kindere nkwaliteitsvolle lessen krijgen.

In de balletlessen wordt dan ook gestreefd naar een correcte danstechniek. Ballet is meer dan bewegen op klassieke muziek. Het vergt een juiste uitdraai van de benen, lenigheid, correcte hoofd-, been-, vinger- en armposities, een theoretische kennis zoals het kunnen benoemen van klassieke danspassen en een onberispelijke houding. Tijdens de lessen wordt de lat hoog gelegd, weliswaar met de glimlach.

Elk kind wordt individueel begeleid; wij opteren voor kleine groepen. De docenten bij Studio Minne hebben ervaring met klassieke dans op nationaal en internationaal niveau en hebben al heel wat audities achter de rug. Alle aspecten die op audities aan bod komen, zitten in de lessen vervat.