Neoklassiek / hedendaags

Het is complex om deze stijl te definiëren. Hedendaagse dans is vrijer dan welke dans ook. Toch hebben de docenten van Studio Minne een analoge visie. We vertrekken in onze lessen vanuit een gevoel, dat pas daarna een formatie krijgt.

Grondtechnieken en ontspanning worden gecombineerd met heel wat verschillende bewegingsimpulsen uit de klassieke dans. In de lessen wordt geregeld aan contacttechnieken en improvisaties gewerkt.

Hoewel deze stijl gekoppeld wordt aan een dosis vrije bewegingsexpressie, wordt toch gestreefd naar choreografieën waarin evengoed het samenspel centraal staat.